ČLÁNKY

Top záhradné trendy 2020

Sezónne kvitnutie v záhrade. V minulosti bol trend sadenia hlavne na majiteľovi a často krát a sa stávalo, že záhrady boli preplnené rôznymi rastlinnými druhmi. Mnohé pôsobili zbierkovo a prekombinovane. Moderné trendy sú inšpirované prírodou, využívajú sa rastliny z lokálnych zdrojov a platí heslo menej je viac. Použitie menšie množstva dobre zvolených rastlín vyznie moderne a harmonicky. Trendové je vo výsadbe používanie trvaliek, nakoľko s nimi dosiahneme efekt rozmanitosti a premenlivosti v záhrade veľmi prirodzene.

Výsadby pre hmyz a hmyzie domčeky. Takýmito výsadbami sa snažíme chrániť hlavne opeľovače (včely, čmeliaky, motýle) a iný užitočný hmyz. Aj v moderných výsadbách je trendom používanie kvitnúcich druhov ako sú levandule, floxy, šalvie atď. Postupným nakvitaním dosiahneme rozmanitosť a premenlivosť v záhrade a zároveň ponúkame potravu opeľovačom počas celého roka. Nezabúdajme ani na hmyzie obydlia, hmyz ich využíva hlavne v zimných mesiacoch. Do stavby hmyzieho domčeka môžeme zapojiť aj tých najmladších z rodiny. Kreativite sa medze nekladú.

Kompostovanie a udržateľné pestovanie. Trvalo udržateľné pestovanie plodín nie je nový pojem a v poslednom období ešte naberá na popularite. Jedná sa o spôsob pestovania, ktorý sa čo najviac približuje fungovaniu prirodzeného ekosystému vo voľnej prírode. Zahŕňa rôzne metódy kontroly škodcov a chorôb s minimálnym použitím chémie, správne pestovanie a vysádzanie špecifických druhov plodín na spoločné stanovištia, používanie výluhov a macerátov z bežne sa vyskytujúcich rastlín a opätovnou recykláciou odumretých častí a iného biologického odpadu. Kompostovaním tiež redukujeme produkciu CO2 a máme stále po ruke prírodný substrát bohatý na živiny.Vodný prvok v záhrade. Je dokázané, že prítomnosť vody v záhrade pôsobí veľmi pozitívne na naše zmysly. Nemusí ísť vždy o veľké a nákladne vodné prvky (kúpací biotop). Často krát môžeme tento relaxačný efekt dosiahnuť aj vkusnou fontánkou. Tá poslúži nielen nám, ale aj vtákom, ktoré sa v nej môžu osviežiť a na oplátku nám pomôcť v boji proti nežiaducim škodcom.

Nízkoúdržbovosť záhrady. S narastajúcim životným tempom a pribúdajúcimi povinnosťami je tento koncept nadčasový. Aj my v Marvisgarden sa snažíme navrhovať záhrady tak, aby boli čo najjednoduchšie na údržbu. Uvedomujeme si, že človek si má záhradu užívať a nie byť jej otrokom. Je veľa možností, ako to docieliť (automatická závlaha, vhodné rastlinné druhy, používanie netkanej textílie, oddeľovačov záhonov atď). Neznamená to však to, že nízkoúdržbové záhrady sú automatický nudné. Práve naopak, môžu byt veľmi pestré, keď sú založené odborne a funkčne.

Symetria v záhrade. Pravidelnosť, ako prvok v záhradnej architektúre, môžete použiť aj keď nie ste prehnane „symetrický typ“. Tento prvok, ak je využitý správne, môže priniesť do záhrady pocit profesionality a harmónie. Jednoducho, použitie dvoch obdobných rastlín pri vchode do domu a rovnaké visiace kvetináče po stranách terasy, či dokonca obdobné rastliny v kvetináčoch na okne, môžu pôsobiť vo vašej záhrade veľmi dekoratívne.


Vertikálne pestovanie. Tento druh pestovania je čoraz populárnejší. Ide nielen o pekný a moderný prvok v záhrade, ale je aj to ideálne riešenie pestovania v malom priestore. Nakoľko sa veľkosť dostupných pozemkov stále zmenšuje, využíva sa tento spôsob nielen na skrášlenie priestoru, ale aj na dopestovanie úžitkových rastlín a byliniek. Takto vieme spestriť mnoho krát aj tie kúty záhrady, ktoré zostávali fádne a bez zelene, oporné múry, ploty a kamenné fasády domov atď.späť na články