ČLÁNKY

Okrasná výsadba

Plánovanie priestoru je najdôležitejší proces pri zakladaní okrasnej výsadby. Hneď na začiatku si musíme určiť a rozdeliť priestor a podľa toho navrhnúť našu výsadbu. Nie všade budeme mať rovnaké svetelné a poveternostné pomery.

Plánovanie výsadieb je základom ich prežitia do budúcna. Ako prvé by sme mali brať do úvahy veľkosť danej rastliny v dospelosti. Často sa stane že si ľudia donesú do záhrad nevhodné druhy a nevhodne ich zasadia a časom zistia, že nimi zvolené rastliny prerástli svoj priestor. Zväčša sa vysádzajú mladšie rastliny, kvôli ich cenovej dostupnosti.

Vhodné stanovište je takisto jeden s kritických aspektov úspechu našej okrasnej výsadby. Pri výbere rastlín musíme dbať na ich nároky na svetlo, vlahu, pH atď. Podcenenie týchto nárokov môže viesť k zlému rastu alebo až k úhynu rastlín. V dnešnej dobe je veľký počet druhov využiteľných na priame slnko, polotieň alebo do hlbokého tieňa.

Textúra výsadieb je esenciou každej harmonickej záhrady. Je niekoľko hlavných aspektov, ktorých by sme sa pri navrhovaní výsadieb mali držať. Prvou z nich sú samozrejme výška a šírka rastliny jednoducho nemôžeme sadiť vzrastom veľké rastliny pred malé, cieľom je dosiahnuť určitú vertikálnu gradáciu. Ďalším je čas kvitnutia, snažíme sa dosiahnuť čo najväčšiu premenlivosť počas roka. Taktiež si musíme uvedomiť rozdelenie rastlín podľa biotopu- nemali by sa kombinovať rastliny s úplné inými nárokmi napríklad na vlahu ( kaktus a kosatec).

Pravidlá párovania rastlín a ich umiestnenie v záhone. Ako som už spomínal nemiešať rastliny s iným nárokmi na vlahu, taktiež si treba dávať pozor na svetelné pomery- asi ťažko sa bude dariť v jednom záhone druhom ako napr. šalvia a funkia, pokiaľ funkii v záhone nevytvoríme tieň výsadbou vyšších rastlín.

Štruktúra výsadieb je veľmi dôležitá, snažíme sa o to, aby sme mali záhradu zaujímavú počas celého roka. Hlavný problém je zima a jar. Samozrejme aj toto sa dá prekonať použitím rastlín, ktoré majú štruktúru počas celého roka. Netreba zabudnúť na cibuľky v záhonoch, nič tak nerozjasní jar ako farby tulipánov, hyacintov a narcisov.

Ako vysádzať rastliny do záhonov. Keď sme si ich rozmiestnili na základe ich všetkých potrieb, tak môžeme prejsť k samotnej výsadbe. Je nutné pripraviť dôkladné výsadbové lôžko. Rastliny dobre vyhnojiť a zasadiť radšej trošku vyššie ako nižšie terénu. Dôkladná zálievka ihneď po výsadbe je nevyhnutnosťou. Podstatnou súčasťou výsadby je mulčovanie (kôra, kameň atď).

Čas sadenia sa delí na dve fázy jarnú a jesennú. Pravdaže sadiť sa dá aj v inom ročnom období, ale najlepšia ujateľnosť je v týchto dvoch fázach.

Kvalita rastlinného materiálu jeznačne rozdielna, často vidíme, že aj vo veľkých obchodných reťazcoch býva kvalitný rastlinný materiál, ale často vďaka zlej starostlivosti a neodbornosti personálu dochádza k rýchlemu poklesu kvality. Treba si uvedomiť, že mať kvalitný výsadbový materiál počas celej sezóny je veľmi zložitá úloha a mali by sa jej venovať iba skutočný odborníci. Takže by som vždy odporučil navštíviť lokálnu škôlku alebo záhradníctvo a poradiť sa z odborníkmi v obore.späť na články